STT Số điện thoại Kiểu số Định giá Cam kết Thời gian cam kết Tình trạng Giữ số
1 02477736768
Số đẹp
Trong kho
Đăng ký
2 02477736767
Số đẹp
Trong kho
Đăng ký
3 02477736699
Số đẹp
Trong kho
Đăng ký
4 02477736686
Số đẹp
Trong kho
Đăng ký
5 02477723455
Số đẹp
Trong kho
Đăng ký